Προϊστάμενος Παραγωγής / Production Supervisor Ref: PSOP05.20

Προϊστάμενος Παραγωγής / Production Supervisor (Pharma) Ref: PSOP05.20

Ο πελάτης:

Μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία,  με διεθνείς δραστηριότητες, αναπτυξιακή πορεία με υψηλής τεχνολογίας παραγωγικές μονάδες και καθετοποιημένη δραστηριότητα στον χώρο των φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, αναζητά Προϊστάμενο Παραγωγής, που θα απασχολείται στην παραγωγική της μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή του Σχηματαρίου.

Απαιτήσεις:

 • Πτυχίο Χημικού, Χημικού Μηχανικού, Φαρμακοποιού Βιομηχανικής παραγωγής, Βιολόγου, Επιστήμης Υλικών ή συγγενές αντικείμενο.
 • Σχετικές Μεταπτυχιακές σπουδές επιθυμητές
 • Εμπειρία πάνω από 3-5 έτη σε διοίκηση παραγωγής στην Φαρμακοβιομηχανία
 • Προηγούμενη γνώση της παραγωγής και της αγοράς στερεών μορφών φαρμάκου σε οργανωμένο περιβάλλον
 • Τεχνικές γνώσεις επίλυσης θεμάτων παραγωγής
 • Γνώση και εφαρμογή κανόνων υγιεινής & ασφαλείας και εξοικείωση με τα πρότυπα ποιότητας eu-GMP και ISO 9001:2008
 • Άριστη προφορική και γραπτή επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα

Αρμοδιότητες:

 • Διοίκηση και Οργάνωση Παραγωγής
 •  Υπεύθυνος ομάδας συνολικά 22 ατόμων.
 •   Διοίκηση και Εκπαίδευση, κινητοποίηση και ανάπτυξη Προσωπικού
 • Ευθύνη Ασφάλειας και Προτύπων
 •  Διασφάλιση έγκαιρης παράδοσης παραγγελιών
 • Έκδοση τεχνικών οδηγιών που θα περιγράφουν με ακρίβεια  τις διαδικασίες παραγωγής, λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, ώστε να γίνονται σαφείς οι αρμοδιότητες και οι στόχοι
 • Συμμετοχή στην αξιολόγηση των παραγωγικών διαδικασιών, της λειτουργίας, του εξοπλισμού και της απόδοσης των προϊόντων με σκοπό τη διασφάλιση χαμηλών επιπέδων φύρας
 • Προτάσεις για βελτιώσεις Αποδοτικότητας

Η εταιρεία προσφέρει:

‘Aριστο εργασιακό περιβάλλον, ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών, κάλυψη εξόδων μετακίνησης, επιπρόσθετες παροχές και συνεχή εκπαίδευση.Εάν πιστεύετε ότι διαθέτετε τα παραπάνω προσόντα και βρίσκετε την θέση ενδιαφέρουσα, στείλτε μας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο info@asctalent.com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης Ref: PSOP05.20